Ledenwerking

De deelname van leden aan de werking van ‘t Hoeckhuys wordt gestimuleerd door verschillende projecten.
De maandelijkse ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, een vast lid van het
ontmoetingscentrum (OC). Leden behandelen plus– en minpunten van de werking, doen tal van suggesties, bepalen mee het activiteitenaanbod en discussiëren over verschillende inhoudelijke en financiële beleidsbeslissingen die betrekking hebben op het OC. 


Leden worden continu gemotiveerd en gestimuleerd om (kleine) praktische taken op te nemen. Het centrum is
een groot huishouden, overal liggen er wel taakjes te wachten; bijvoorbeeld handdoeken opplooien, begieten
van de plantjes, krant aankopen, etc. Daarnaast wordt er ook ingezet op de talenten van de leden door deze
een workshop te laten organiseren waarin dit talent centraal staat. Baknamiddagen, wandelingen, etc werden
dan ook gegeven door leden, indien nodig met ondersteuning van de teamleden van het OC. Maar steeds in
tweedracht, in samenwerking met elkaar; en natuurlijk steeds in beperkte groep. 


In het aanwervingsbeleid van nieuwe personeelsleden, alsook de beoordeling van stagiaires en vrijwilligers
met een overeenkomst wordt er feedback gevraagd aan teamleden maar ook aan de leden van ‘t Hoeckhuys.
Leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de sollicitatiegesprekken van nieuwe medewerkers en
kandidaten te selecteren. Daarnaast krijgen ze ook de kans om constructieve feedback te geven over het
functioneren van een stagiair.