Aanmelden

Bij beschut wonen wordt de kandidaat meestal aangemeld door een verwijzende instantie.  Er volgt dan een gesprek met de kandidaat bewoner en het team van beschut wonen.  Nadien is er overleg met de psychiater verbonden aan het team van beschut wonen.  Eventueel wordt de kandidaat bewoner nog eens uitgenodigd voor een tweede contact met de begeleiders.

Bij psychiatrische thuiszorg wordt er aan de verwijzer een aanmeldingsdocument bezorgd. Je kan dit document hier downloaden en na het invullen mailen naar ptzpastya@vzwwalden.be. Dit ingevulde document wordt in het team besproken en vervolgens kunnen er 1 of 2 intakegesprekken gepland worden.  Nadien neemt het team op basis van al deze informatie een beslissing over het al dan niet opstarten van de begeleiding. 

Geïnteresseerden in ons Ontmoetingscentrum de Lantaarn nemen eerst telefonisch of via mail contact op met 1 van de verantwoordelijken. Men wordt vervolgens uitgenodigd voor een introductie en de nodige informatie over ons aanbod en onze werking