Wie zijn we?

Fenix richt zich tot personen met een interneringsstatuut die nood hebben aan ‘forensische’ behandeling en ondersteuning kunnen gebruiken bij hun persoonlijk herstel. Fenix biedt begeleiding, huisvesting en behandeling aan op maat van de cliënt en zijn omgeving. Het bereiken van maatschappelijke integratie staat voorop.

Wat doen we?

De werking van Fenix bestaat uit verschillende projecten:

Voor wie?

Voor personen met een internerings- (en ander forensisch) statuut en een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan behandeling en ondersteuning.

Fenix+