Wie zijn we?

Fenix+ is een ambulant behandelcentrum voor dubbele diagnose dat zicht richt tot personen met een interneringsstatuut en die ondersteuning nodig hebben bij hun persoonlijk herstel. 

Fenix+ beschouwt 'afhankelijkheid' of 'verslaving' als een proces waarbij het een nuchter leven voorop stelt. Doormiddel van, onder meer, een intensief behandelaanbod nav een uitglijder tracht het opname- en detentie vermijdend te werken.  

Wat doen we?

Fenix+ bestaat uit een vierledig aanbod:

  • Dagelijkse ondersteuning op afspraak of tijdens een inloopmoment (medicatie klaarzetten/toedienen/innemen, drug/alcoholtest) en gesprekken met jouw individuele begeleider
  • Consultaties bij de psychiater (2x per week op afspraak of inloop)
  • Therapeutische opvolging (individueel of groepsmodules)
  • Aansluiting bij het Hoeckhuys (ontmoetingscentrum)

Voor wie?

Fenix+ richt zich tot volwassenen met een interneringsstatuut én een dubbele diagnose met een middelenproblematiek.