Familie

Als familielid of naast betrokkene kan je contact opnemen bij vragen over internering of over de werking van Fenix en/Fenix+.    
Bij de start van de begeleiding en op het moment dat een cliënt toestemming geeft, worden contactgegevens van de persoonlijke begeleiders doorgegeven en wordt er kennis gemaakt. De mate van betrokkenheid is afhankelijk van de wensen van de cliënt. Zo kan een familielid, indien gewenst, aanwezig zijn bij het opstellen van het behandel- of crisisplan. Er kan ook een familiegesprek ingepland worden, indien aangewezen kan dit begeleid worden door onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen familiewerking

Katrien Adams: 016-24 05 80
Meike Van Nuffel: 016-24 05 80

Ter info: er zijn organisaties voor familieleden en naast betrokkenen die infoavonden of lotgenotencontact organiseren: