netwerkzorgaangeinterneerden

 

Het zorgaanbod voor personen met een interneringsstatuut werd o.a. onder invloed van de meerjarenplannen en het masterplan internering (FOD Volksgezondheid – Justitie), aanzienlijk uitgebouwd. Dit zorgaanbod bevat verschillende facetten zoals residentiële behandeling, mobiele en ambulante begeleiding/behandeling, woonvormen zoals beschut wonen en psychiatrisch verzorgingstehuizen, dagbesteding, …

Meer informatie over het gehele zorgaanbod voor geïnterneerden en bijhorende contactgegevens vindt u via de psychewijzer (specifieke doelgroepen à volwassenen à internering):

Indien het voor u niet duidelijk is bij welk zorgaanbod u best aanmeldt, dan kan u contact opnemen met de medewerkers van de schakelfunctie. Deze personen zullen u adviseren en wegwijs maken in het zorgaanbod en waar nodig ondersteunen in het uitwerken van een zorgtraject. Afhankelijk van de voorkeursregio van verblijfplaats kan u met deze vragen terecht bij onderstaande medewerkers. Ook voor andere vragen (informatie, advies, ondersteuning) kan men bij deze medewerkers terecht.

Indien er een vraag is naar indicatiestelling, met name een uitgebreider onderzoek naar de zorgnoden en aangepaste zorgvorm, dan kan men hiervoor terecht bij de medewerkers te Fenix (Vlaams-Brabant-Oost).

Indien u vragen heeft met betrekking tot een interneringsdossier en hierover overleg wenst met een arts, kan u contact opnemen met de netwerkarts, Dr. Jolien Schildermans, jolien.schildermans@kamillus.broedersvanliefde.be , 0470 / 965 520,  016/452752 (ma – do 9.00-17.00, vr 9.00-12.00).

Daarnaast werden netwerkcoördinatoren internering aangesteld. De netwerkcoördinatoren faciliteren de samenwerking tussen verschillende (zorg-, justitie- en welzijns-)partners en staan zo in voor de uitbouw van zorgnetwerken en zorgcircuits. Dit met het oog op een zorgaanbod waarbij de in- en doorstroom van geïnterneerde personen zo optimaal mogelijk verloopt en een maximaal haalbare vorm van maatschappelijke integratie.