Over Walden

VZW Walden is een organisatie die personen met een psychische kwetsbaarheid ondersteuning biedt bij hunre-integratie in de maatschappij op gebied van wonen en activering. 

In 1993 werd vzw Walden opgericht als initiatief voor Beschut Wonen. De organisatie evolueerde of ontwikkelde zich tot een organisatie met verschillende deelwerkingen, met een opdracht inzake woonbegeleiding, forensische zorg, activering, zinvolle dagbesteding en psychosociale revalidatie.

De kernopdracht is het bieden van ondersteuning op tal van levensdomeinen, vertrekkende vanuit de individuele wensen, noden en doelen van de cliënt. Zo wordt er een herstel-traject op maat opgesteld met als doel de levenskwaliteit te optimaliseren. De begeleiding en/of behandeling focust zich op verschillende zaken zoals het psychosociaal welbevinden, sociale administratie, huishouden, dagbesteding, medicatie ...

Maatschappelijke zetel:
Krijkelberg 1 - 3360 Bierbeek

De vzw is een samenwerkingsverband tussen Zorgcentrum Sint-Kamillus in Bierbeek en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost.