Wie zijn we?

Pastya biedt ondersteuning aan mensen met een chronische, psychiatrische problematiek die zelfstandig wonen. Wij doen dit door regelmatige gesprekken bij Pastya of bij de cliënt thuis. We organiseren ook overleg, coaching en supervisie voor de medewerkers van de eerstelijnszorg, thuiszorgdiensten en mantelzorgers.

Wat doen we?

We begeleiden cliënten en hun omgeving in hun dagelijkse leefsituatie. In de gesprekken komen zowel psychosociale als praktische problemen aan bod.

Voor wie?

Wij richten ons tot volwassenen met een gestabiliseerde, chronische psychiatrische problematiek.

Man belt aan deur