Vrijwilligerswerking

De werking van het ontmoetingscentrum wordt door een grote groep vrijwilligers ondersteund. Leden
kunnen op een vlotte en gemakkelijke manier vrijwilligerstaken opnemen. ‘t Hoeckhuys biedt een alternatief
voor de veeleisende tewerkstellingsplaatsen voor vrijwilligers, door een laagdrempelig traject te organiseren.


De vrijwilligers worden gecoacht op enkele werkattitudes, zoals afgesproken start– en einduur,
vervolledigen van afgesproken taak en melding van afwezigheid met een geldige reden. Vrijwilligers werken
een beperkt aantal uren aan de afgesproken taken (bijvoorbeeld één uur, een dagdeel van drie uur, e.d.). Het
team coacht, ondersteunt, motiveert, stimuleert en evalueert. Teamlid en vrijwilliger spreken een aantal
werkpunten af en evalueren samen het werkproces. Er worden heel wat kansen geboden en fouten zijn
leermomenten. Indien het proces positief geëvalueerd wordt, adviseert het team eventueel een doorstroming
naar Echo (arbeidstrajectbegeleiding) of regulier vrijwilligerswerk.


Vrijwilligers worden ingezet op tal van delen van de werking. Er is een kookploeg, een poetsploeg, een
tuinploeg, de boodschappers en permanentieleden (beheer van dagkassa). Tenslotte zijn er nog vrijwilligers
die administratieve taken hebben of wekelijkse activiteiten (wandeling, sport) organiseren.
Voor ieder is er een plaats in het ontmoetingscentrum, elk individu is een kans en elk individu heeft een dankbaar talent of interesse.