Wie zijn we?

Ons beschut wonen heeft tot doel mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in een kleinschalig, veilig en huislijk milieu.  Psychosociaal welbevinden, sociale administratie, huishouden, dagbesteding, medicatie ... komen allemaal aan bod. Begeleiding focust zowel op het individuele, dagdagelijkse gebeuren als op het groepsgebeuren in het huis.

Psychiatrische zorg in de thuissituatie richt zich tot mensen met een chronische, psychiatrische kwetsbaarheid die zelfstandig wonen en begeleiding en ondersteuning nodig hebben in hun dagdagelijkse leven.  Daarnaast kunnen eerstelijnsdiensten en reguliere thuiszorg ook beroep doen op ons voor coaching en overleg. 

Ons Ontmoetingscentrum de Lantaarn is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is.  De Lantaarn wordt gedragen door de bezoekers samen met het personeel als een clubwerking.  Tijdens de maandelijkse clubvergadering stellen we samen een activiteitenkalender op en evalueren we onze clubwerking.   

Wat doen we?

Voor ons beschut wonen beschikken we over 3 gemeenschapshuizen.  Wekelijks zijn er verschillende gespreksmomenten en /of huishoudelijke activiteiten zowel gemeenschappelijk als individueel.

Bij Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie wordt de frequentie van de begeleiding bepaald in functie van de nood en dit is een dynamisch gegeven.  Gesprekken kunnen zowel in de thuisomgeving als in het aanloopadres doorgaan. 

Het Ontmoetingscentrum de Lantaarn is een plaats om letterlijk te ontmoeten: we hebben geen wachttijden, geen intakes, geen trajecten, geen druk.  Ons aanbod is zeer divers, gaande van koffie met een babbel, specifieke ateliers, tot uitstappen buitenshuis. 

Voor wie?

Bij beschut wonen en psychiatrische zorg in de thuissituatie richten we ons tot volwassenen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek of psychische kwetsbaarheid

Ons Ontmoetingscentrum de Lantaarn is er vooral voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar de deur staat open voor iedereen.

Meer info: www.pastya.be