Familie

We vinden het belangrijk om samen te werken met het netwerk van de cliënt. Als iemand dichtbij jou worstelt met een psychische kwetsbaarheid, raakt dit jou ook. We proberen samen de krachten te bundelen en oog te hebben voor ieder zijn noden. Je kan op verschillende manieren betrokken zijn. 

Contactpersoon

Jolinde Nickmans: 016-22 98 61

Ter info: er zijn organisaties voor familieleden en naast betrokkenen die infoavonden of lotgenotencontact organiseren: