Het Sonar-team bestaat uit medewerkers die binnen een multidisciplinaire context samen instaan voor het aanbod en de begeleiding van de cliënten. De teamleden werken discipline-overschrijdend en dragen bij tot zowel het groepsaanbod als de individuele begeleiding.

Het team

  • Psychiater: Verantwoordelijk voor de intakes en de psycho-medische begeleiding.
  • Coördinator: Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische werking. 
  • Ervaringswerker: Richt een aanbod in van herstelgroepen waarin het lotgenotencontact centraal staat.
  • Psychologen: Individuele begeleiding waar nodig. Specifiek aanbod van verschillende therapeutische sessies zoals ACT, mentaliseren, themagroepen, sociale vaardigheidstraining …
  • Beweegcoach: Richt een divers aanbod van beweegsessies in. Deze sessies zijn gericht op lichaamsbeleving en expressie (bv. bewegen met dieren) enerzijds en fysieke (her)activatie anderzijds (bv. zaalsporten).
  • Maatschappelijk werker: Individuele begeleiding waar nodig, gericht op systeem betrekken en ondersteunen. Divers aanbod groepsmodules over verschillende thema's.
  • Arbeidscoaches: Richten zich op de activering van de deelnemers binnen hun traject richting arbeidsmarkt. Dit kan exploratie zijn, maar ook voorbereidende stappen op stage en vrijwilligerswerk.
  • Ergotherapeute: Individuele begeleiding waar nodig, divers aanbod ateliers gericht op (her)activering van de deelnemers.
  • Psychiatrisch verpleegkundige: Divers aanbod groepsmodules over verschillende thema's vanuit krachtgerichte aanpak.