Het Sonar-team bestaat uit medewerkers die binnen een multidisciplinaire context samen instaan voor het aanbod en de begeleiding van de cliënten. De teamleden werken discipline overschrijdend en dragen bij tot zowel het groepsaanbod als de individuele begeleiding.

Het team

  • Psychiater: Verantwoordelijk voor de intakes en de psycho-medische begeleiding.
  • Coördinator: Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische werking. 
  • Ervaringswerker: Richt een aanbod in van herstelgroepen waarin het lotgenotencontact centraal staat.
  • Psychologen: Individuele begeleiding waar nodig. Specifiek aanbod van verschillende therapeutische sessies zoals ACT, mentaliseren, themagroepen, sociale vaardigheidstraining …
  • Beweegcoach: Richt een divers aanbod van beweegsessies in. Deze sessies zijn gericht op lichaamsbeleving en expressie (bv. bewegen met dieren) enerzijds en fysieke (her)activatie anderzijds (bv. zaalsporten).
  • Maatschappelijk werkster: Individuele begeleiding waar nodig, gericht op systeem betrekken en ondersteunen. Divers aanbod groepsmodules over verschillende thema's.
  • Arbeidscoaches: Richten zich op de activering van de deelnemers binnen hun traject richting arbeidsmarkt. Dit kan exploratie zijn, maar ook voorbereidende stappen op stage en vrijwilligerswerk.
  • Ergotherapeute: Individuele begeleiding waar nodig, divers aanbod ateliers gericht op (her)activering van de deelnemers.
  • Psychiatrisch verpleegkundige: Divers aanbod groepsmodules over verschillende thema's vanuit krachtgerichte aanpak.